07/08/2022

Σχολική γιορτή – Ιούνιος 2022

05/03/2020
Μαθήματα Ρομποτικής

Μαθήματα Ρομποτικής

18/12/2019

Σεμινάρια με παιδοψυχολόγο

18/12/2019

Παρουσιάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς

15/12/2019
Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης

Εργαστήρια αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι για τους γονείς και μάθητές των Junior Classes

15/05/2019

Εκδηλώσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς

18/05/2018
Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης

Απονομή Πτυχίων

20/12/2017
Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης

Εορταστική εκδήλωση Χριστουγέννων

18/12/2017

Εργαστήρια αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι για τους γονείς και μάθητές των Junior Classes

06/05/2017
Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης

Απονομή Πτυχίων

18/12/2016
Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης

Απονομή Πτυχίων