Εργαστήρια αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι για τους γονείς και μάθητές των Junior Classes

Εκδηλώσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς
15/05/2019
Παρουσιάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς
18/12/2019

Εργαστήρια αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι για τους γονείς και μάθητές των Junior Classes

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι γονείς μαζί με τους μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε εργαστήριο αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι. Υπό την καθοδήγηση των καθηγητών, εξοικειώνονται με τα σωστά βήματα μελέτης και τα εφαρμόζουν ένα-ένα. Επίσης, δίνονται γραπτές οδηγίες για το σπίτι.