Ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης


Η ομάδα μας, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης, αποτελείται από διπλωματούχους καθηγητές αγγλικής φιλολογίας της Ελλάδας και του εξωτερικού, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Οι καθηγητές μας διακρίνονται για τον υψηλό επαγγελματισμό και την υπευθυνότητά τους, ενώ είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. Περιβάλλουν όλους τους μαθητές με αγάπη και ενδιαφέρον, ώστε να ανακαλύψουν και να κατακτήσουν σωστά την ξένη γλώσσα. Κυρίως όμως, οι καθηγητές μας διακρίνονται για τον ενθουσιασμό τους για τη διδασκαλία, επιτυγχάνοντας έτσι να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τους μαθητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Διεύθυνση σπουδών:

Μαρία Ξανθάκη, MSc in Teaching English to Speakers of Other Languages Aston University

Μιχάλης Ξανθάκης, BA in English Language and History University of Kent at Canterbury

 
Με ταλαντούχους καθηγητές, μεράκι και ενθουσιασμό, οδηγούμε τους μαθητές μας στην επιτυχή κατάκτηση της ξένης γλώσσας…
 

Εμπιστευθείτε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και κλείστε ραντεβού με την επιτυχία!