Μέθοδοι Διδασκαλίας

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, σύμφωνα πάντα με τους πανεπιστημιακούς φορείς.

 
Στηρίζουμε τους μαθητές μας, ενθαρρύνουμε την προσπάθειά τους!

ΕΜΠΕΔΩΣΗ

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην παγίωση της διδακτέας ύλης σε κάθε μάθημα (consolidation). Είναι σημαντικό τα παιδιά να εμπεδώσουν την ύλη, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στη νέα διδακτική ύλη, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε κενά μάθησης.

PROJECTS (Creative task-based learning)

Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας όλων των επιπέδων να δημιουργήσουν projects και να τα παρουσιάσουν μπροστά σε ακροατήριο, αποκομίζοντας όλα τα οφέλη του creative task-based learning και όχι μόνο: Οι μαθητές ερευνούν για τη συλλογή πληροφοριών, συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, αλλά καλλιεργούν και την κριτική τους σκέψη, παίρνοντας αποφάσεις για την επιλογή του υλικού.

VIDEOS – CLIL LESSONS

Μέσα από videos, αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα αγγλόφωνων καναλιών, όπως BBC κ.τ.λ., οι μαθητές εκτίθενται στην ξένη γλώσσα, αλλά και αποκτούν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις μέσα από CLIL units (Content and Language Integrated Learning – Ολιστική εκμάθηση περιεχομένων και γλώσσας).

KINESTHETIC LEARNING – ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Για τους μικρούς μας μαθητές Junior, υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος χωρίς θρανία, όπου εφαρμόζεται η κιναισθητική μέθοδος: τα παιδιά εξασκούνται στην ξένη γλώσσα ενώ βρίσκονται εν κινήσει, χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις (αφή, όραση, ακοή, γεύση), ενώ παράλληλα διασκεδάζουν!!!

READERS

Ήδη από τη Junior τάξη, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βιβλία ξενόγλωσσης λογοτεχνίας ή παραμύθια, από άριστα επιλεγμένους εκδοτικούς οίκους. Με πολλούς δημιουργικούς και πρωτότυπους τρόπους, οι μαθητές «δελεάζονται» να διαβάσουν ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων. Φυσικά, ένα τέτοιο εγχείρημα δεν μπορεί παρά να επιβραβεύεται και από πολλά δωράκια!!!
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, βασιζόμενο πάντα στις τρέχουσες επιστημονικές έρευνες για την εκπαίδευση, συμβάλλει στην αποτελεσματική κατάκτηση της διδακτέας ύλης . Με τη σωστή καθοδήγηση και τις εναλλακτικές και πρωτοπόρες μεθόδους διδασκαλίας μας, τα παιδιά εμπεδώνουν την ύλη ήδη μέσα στην τάξη και λαμβάνουν τις κατάλληλες οδηγίες μελέτης στο σπίτι, για περαιτέρω εξάσκηση στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας.
 

Εμπιστευθείτε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και κλείστε ραντεβού με την επιτυχία!