Η Ιστορία μας

50 χρόνια "σας μαθαίνουμε ξένες γλώσσες"

Ο ιδρυτής μας, ο αείμνηστος Γεώργιος Ξανθάκης, μέλος του Ινστιτούτου Γλωσσολόγων του Λονδίνου, με πρωτοπόρες γνώσεις της εποχής και πλούσιο συγγραφικό έργο, ήδη από το 1974 στελέχωσε το εκπαιδευτήριο με γερά θεμέλια, ώστε να αποτελέσει ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Με πείρα σχεδόν μισού αιώνα, το φροντιστήριό μας συνεχίζει την ανοδική πορεία του, ανταποκρινόμενο πάντοτε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες κάθε εποχής.

 
Κάθε χρόνο, τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας δικαιώνουν τις προσπάθειές μας-σας!
Αρχές μας είναι:
  • Αφοσίωση στο εκπαιδευτικό μας έργο.
  • Εργατικότητα με ενθουσιασμό για την επίτευξη των στόχων μας.
  • Ειλικρίνεια στις σχέσεις μας με τους γονείς και τους σπουδαστές.
  • Διαρκής ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών μας.
  • Σεβασμός στην προσωπικότητα και τις ευαισθησίες του κάθε μαθητή.
  • Συνεχής επιμόρφωση όλου του εκπαιδευτικού μας προσωπικού στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
 

Εμπιστευθείτε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και κλείστε ραντεβού με την επιτυχία!