Μαθήματα Ρομποτικής

Τι είναι το STEM;

Science - Technology - Engineering - Mathematics


Το STEM είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στην ιδέα της ταυτόχρονης εκπαίδευσης των μαθητών στους τέσσερις κλάδους -επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά, μέσω μιας διεπιστημονικής και εφαρμοσμένης προσέγγισης. Αντί να διδάσκονται τα τέσσερα μαθήματα ως ξεχωριστά και διακριτά θέματα, το STEM τα ενσωματώνει σε ένα μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε πραγματικές εφαρμογές.

 

Εκπαιδευτική ρομποτική

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εξοικειωμένοι σε σημαντικό βαθμό με τις νέες τεχνολογίες, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δηλώνουν ενθουσιασμένοι όταν έρχονται σε επαφή με εφαρμογές ρομποτικής. Με τη βοήθεια ρομποτικών κατασκευών μπορεί να εκτελεστεί ένα μεγάλο φάσμα πειραμάτων που καλύπτει πολλά γνωστικά αντικείμενα. Η ραγδαία μείωση του μέσου κόστους απόκτησης ενός ρομποτικού kit ή συσκευής, σε συνδυασμό με την ύπαρξη νέων εργαλείων οπτικού προγραμματισμού, καθιστούν την εκπαιδευτική ρομποτική πιο προσιτή και δελεαστική από ποτέ.


Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 2-3 μελών και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή:

  • Μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά και να υλοποιούν projects.
  • Μαθαίνουν να ακολουθούν οδηγίες.
  • Κατανοούν βιωματικά βασικές έννοιες της φυσικής (χρησιμοποιώντας άξονες, γρανάζια, τροχαλίες κ.λπ.).
  • Μαθαίνουν να προγραμματίζουν αλγοριθμικά.
  • Αποκτούν και αναπτύσσουν κινητικές δεξιότητες χειρισμού και επικοινωνίας, καθώς και οργανωτικές δεξιότητες.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Μαθητές Δημοτικού

Νέοι Μηχανικοί

Με στόχο να δώσουν τη λύση σε κάποιο πρόβλημα, τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους. Κατασκευάζοντας απλά αλλά και περίπλοκα μοντέλα, οι νέοι μηχανικοί μαθαίνουν πειραματικά τη χρησιμότητα των «Απλών Μηχανών», παρατηρούν έννοιες της φυσικής και των μαθηματικών και εξοικειώνονται με τη λειτουργία μηχανισμών που συναντούν καθημερινά.


Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Μέσω ομαδικής δραστηριότητας γύρω από την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, τα παιδιά ζουν μια συναρπαστική εμπειρία. Κάθε κατασκευή είναι προϊόν αλγοριθμικής σκέψης και ζωντανεύει μέσω ενός ψηφιακού προγράμματος, που συντάσσεται εύκολα στην οθόνη ενός tablet. Η πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας εμπλέκει τα παιδιά σε πρακτική εργασία διερευνητικού χαρακτήρα, τα ωθεί να δημιουργήσουν έξυπνους αυτοματισμούς και να αναζητήσουν βέλτιστες λύσεις.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Μαθητές Δημοτικού

Νέοι Μηχανικοί

Με στόχο να δώσουν τη λύση σε κάποιο πρόβλημα, τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους. Κατασκευάζοντας απλά αλλά και περίπλοκα μοντέλα, οι νέοι μηχανικοί μαθαίνουν πειραματικά τη χρησιμότητα των «Απλών Μηχανών», παρατηρούν έννοιες της φυσικής και των μαθηματικών και εξοικειώνονται με τη λειτουργία μηχανισμών που συναντούν καθημερινά.


Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Μέσω ομαδικής δραστηριότητας γύρω από την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, τα παιδιά ζουν μια συναρπαστική εμπειρία. Κάθε κατασκευή είναι προϊόν αλγοριθμικής σκέψης και ζωντανεύει μέσω ενός ψηφιακού προγράμματος, που συντάσσεται εύκολα στην οθόνη ενός tablet. Η πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας εμπλέκει τα παιδιά σε πρακτική εργασία διερευνητικού χαρακτήρα, τα ωθεί να δημιουργήσουν έξυπνους αυτοματισμούς και να αναζητήσουν βέλτιστες λύσεις.

Μαθητές Γυμνασίου

Προγραμματισμός με Scratch 2.0 (coding)

Οι μαθητές θα μάθουν προγραμματισμό χρησιμοποιώντας το Scratch, θα εμπεδώσουν διασκεδάζοντας την ύλη που αφορά στα Μαθηματικά και τη Φυσική του Δημοτικού, προγραμματίζοντας διαδραστικά πειράματα, ιστορίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια & animation, και θα κατασκευάσουν ρομποτικές κατασκευές με WeDo 2.0.


Κατασκευάζω & Προγραμματίζω

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία με τις απλές μηχανές και τη μετάδοση της κίνησης, ύλη που δε διδάσκεται στη δημόσια εκπαίδευση. Επίσης, στοχεύουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος, κριτικής και δημιουργικής σκέψης, συνεργασίας. Με τον προγραμματισμό των κατασκευών και την προσομοίωσή τους στο περιβάλλον του Scratch, επιτυγχάνουμε την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.

Μαθητές Λυκείου

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η εμπλοκή στην ομαδική δραστηριότητα κατασκευής ενός αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ βοηθά τα παιδιά να αξιοποιήσουν τη δημιουργική δύναμή τους και να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα φυσικά μεγέθη. Κάθε κατασκευή, για να λειτουργήσει αυτόνομα, χρειάζεται εφαρμοσμένο προγραμματισμό που προσεγγίζεται πρακτικά μέσω αλγορίθμων, που τα ίδια τα παιδιά συντάσσουν εύκολα, με εικονικό τρόπο. Ταυτόχρονα, τα παιδιά προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν, αν το θελήσουν, στους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Ο οργανισμός STEM Education προσφέρει ειδικά προγράμματα προετοιμασίας μαθητών, αλλά και εκπαιδευτών, για τους πανελλήνιους διαγωνισμούς ρομποτικής και για την Ολυμπιάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Μαθητές Λυκείου

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η εμπλοκή στην ομαδική δραστηριότητα κατασκευής ενός αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ βοηθά τα παιδιά να αξιοποιήσουν τη δημιουργική δύναμή τους και να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα φυσικά μεγέθη. Κάθε κατασκευή, για να λειτουργήσει αυτόνομα, χρειάζεται εφαρμοσμένο προγραμματισμό που προσεγγίζεται πρακτικά μέσω αλγορίθμων, που τα ίδια τα παιδιά συντάσσουν εύκολα, με εικονικό τρόπο. Ταυτόχρονα, τα παιδιά προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν, αν το θελήσουν, στους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Ο οργανισμός STEM Education προσφέρει ειδικά προγράμματα προετοιμασίας μαθητών, αλλά και εκπαιδευτών, για τους πανελλήνιους διαγωνισμούς ρομποτικής και για την Ολυμπιάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής.

 
Ο κόσμος της ρομποτικής εισάγεται όλο και περισσότερο στον εργασιακό χώρο και εμείς, είμαστε εδώ, για να δώσουμε στα παιδιά σας-μας τα απαραίτητα εφόδια για μία σίγουρη επαγγελματική καριέρα!
 

Εμπιστευθείτε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και κλείστε ραντεβού με την επιτυχία!