Εκδηλώσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Απονομή Πτυχίων
18/05/2018
Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Εργαστήρια αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι για τους γονείς και μάθητές των Junior Classes
15/12/2019

Εκδηλώσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς