Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Εορταστική εκδήλωση Χριστουγέννων
20/12/2017
Εκδηλώσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς
15/05/2019

Απονομή Πτυχίων

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Η απονομή πτυχίων διοργανώνεται μια φορά το έτος, όπου σε εορταστική και συγκινητική ατμόσφαιρα παραδίδονται τα πτυχία σε όλους τους επιτυχόντες στις εξετάσεις γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων.