Παρουσιάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Εργαστήρια αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι για τους γονείς και μάθητές των Junior Classes
15/12/2019
Σεμινάρια με παιδοψυχολόγο
18/12/2019

Παρουσιάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς

Οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές κάθε επιπέδου έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο auditorium του σχολείου μας μικρά θεατρικά, διασκεδαστικούς διαλόγους, απαγγελίες ποιημάτων, παρουσιάσεις διαφόρων projects και φυσικά να τραγουδήσουν μπροστά στους γονείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καμαρώσουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που τελείωσε.