Παρουσιάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς
18/12/2019
Μαθήματα Ρομποτικής
18/12/2019

Σεμινάρια με παιδοψυχολόγο

Διοργανώνονται σεμινάρια από ειδικούς ψυχολόγους εκπαίδευσης, οι οποίοι ενημερώνουν τους γονείς για ποικίλα θέματα που αφορούν στη σωστή αντιμετώπιση και καθοδήγηση των παιδιών τους.