Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Απονομή Πτυχίων
18/12/2016
Εργαστήρια αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι για τους γονείς και μάθητές των Junior Classes
18/12/2017

Απονομή Πτυχίων

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Η απονομή πτυχίων διοργανώνεται μια φορά το έτος, όπου σε εορταστική και συγκινητική ατμόσφαιρα παραδίδονται τα πτυχία σε όλους τους επιτυχόντες στις εξετάσεις γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων.