Εργαστήρια αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι για τους γονείς και μάθητές των Junior Classes

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Απονομή Πτυχίων
06/05/2017
Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Εορταστική εκδήλωση Χριστουγέννων
20/12/2017

Εργαστήρια αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι για τους γονείς και μάθητές των Junior Classes

Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι γονείς μαζί με τους μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε εργαστήριο αποτελεσματικής μελέτης στο σπίτι. Υπό την καθοδήγηση των καθηγητών, εξοικειώνονται με τα σωστά βήματα μελέτης και τα εφαρμόζουν ένα-ένα. Επίσης, δίνονται γραπτές οδηγίες για το σπίτι.