Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Απονομή Πτυχίων
06/05/2017

Απονομή Πτυχίων

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ξανθάκης
Η απονομή πτυχίων διοργανώνεται μια φορά το έτος, όπου σε εορταστική και συγκινητική ατμόσφαιρα παραδίδονται τα πτυχία σε όλους τους επιτυχόντες στις εξετάσεις γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων.