Διάρκεια Σχολικού Έτους

Μαθήματα Ρομποτικής
18/12/2019
Μαθήματα Ρομποτικής
Μαθήματα Ρομποτικής
05/03/2020

Διάρκεια Σχολικού Έτους

Το σχολικό έτος αρχίζει μετά την 20η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου. Τηρούνται όλες οι σχολικές αργίες που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία:
  • 28η Οκτωβρίου
  • 11 Νοεμβρίου (Αγίου Μηνά)
  • 17 Νοεμβρίου (Πολυτεχνείου)
  • Καθαρά Δευτέρα
  • 25η Μαρτίου
  • 1η Μαΐου
  • Διακοπές Χριστουγέννων: 23η Δεκεμβρίου έως 6η Ιανουαρίου
  • (Έναρξη μαθημάτων μετά τις διακοπές Χριστουγέννων: 7η Ιανουαρίου)
  • Διακοπές Πάσχα: Μεγάλη Δευτέρα έως Δευτέρα του Πάσχα
Οι υπόλοιπες ημέρες των διακοπών του Πάσχα αξιοποιούνται για προετοιμασία πτυχίων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιπέδου και τάξης, αλλά και για ενισχυτική διδασκαλία.